• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Внутрішня система забезпечення якості освіти

I. Загальні положення

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Управлінська діяльність ґрунтується на дотриманні ряду принципів, якими керуються директор і його заступники при виконанні всіх управлінських функцій.

1. Система управління закладу освіти визначається законом та установчими документами.

2. Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють:

- засновник - Маневицька селищна рада. Уповноважений орган управління - Відділ освіти Маневицької селищної ради;

- керівник закладу освіти — Парфенюк Аліна Василівна;

- колегіальний орган управління закладу освіти – педагогічна рада;

- колегіальний орган громадського самоврядування (рада ліцею);

- інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

Принцип управління - це основне положення, що випливає із закономірностей управлінської діяльності.

Закономірності в управлінні закладом освіти - це стійкі взаємозв'язки, взаємозалежності між процесом управління і зовнішніми відносно нього суспільними системами й умовами; між компонентами процесу управління і компонентами педагогічного процесу; між компонентами процесу управління. До них належать: залежність ефективності внутрішкільного управління від урахування в діяльності ліцею особливостей зовнішнього середовища, яке на неї впливає; закономірність відповідності механізмів управління закладом освіти; залежність ефективності внутрішкільного управління від створення умов, необхідних для реалізації мети ліцею; закономірність взаємодії керуючої та керованої підсистем (за вирішальної ролі першої); залежність ефективності внутрішкільного управління від оптимального співвідношення управлінських впливів, самоорганізації і саморегулювання; залежність якості управління від надійності й достатності інформаційного забезпечення; закономірність цілісності всіх функцій управління в кожному з управлінських циклів.

До основних принципів належать:

- принцип прогностичності внутрішкільного управління;

- єдності державних і внутрішкільних механізмів управління;

- демократизації і гуманізації управління;

- раціонального поєднання централізації і децентралізації;

- єдності єдиноначальства і колегіальності;

- гласності, відкритості управління;

- об'єктивності та інформаційної достатності;

- плановості, перспективності;

- компетентності;

- оптимізації

- системності в управлінні.

УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

· органи колегіального управління школою (конференція, рада ліцею, педагогічна рада, нарада при директорі, його заступниках);

· адміністрація ліцею (директор, його заступники);

· органи громадського самоврядування (учнівське самоврядування, учителів (профком, методична рада), батьків (батьківський комітет).

Конференція є вищим колегіальним органом громадського самоврядування ліцею.

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ АДМІНІСТРАЦІЇ ЛІЦЕЮ

Управління сучасним закладом освіти є складною системою з багатьма внутрішніми взаємозв'язками. Його ефективність багато в чому залежить від правильного розподілу обов'язків в адміністрації ліцею, до якої належать директор та заступники.

ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

З метою демократизації управління, налагодження зворотного зв'язку, поточного коригування управлінських рішень у закладі освіти діють органи громадського самоврядування учнів (учнівський комітет (класу), учителів (профспілковий комітет, методична рада), батьків (піклувальна рада), класу (батьківський комітет), повноваження яких визначає статут закладу освіти. Вони є дієвим засобом формування громадської думки, сприяють діалогізації взаємин з адміністрацією.

Кiлькiсть переглядiв: 281